Veri Depolama & Yedekleme

Veri Depolama & Yedekleme

İşletmenizde meydana gelebilecek, depolama alanlarındaki donanımsal arızalar ve yazılımlar sorunların önüne geçebilmek için yapınıza uygun yedekleme ve depolama çözümleri sunuyoruz. Veri depolama hizmeti sunucularınız üzerinde yer alan verilerin belirlenen periyodlarda ve istenilen şekilde otomatik olarak yedeklenmesi işlemidir. PY BİLİŞİM’nin sağladığı bu hizmette hız ve performans gereksinimleriniz, verilerinizin güvenliği ve işletim sistemleriniz arasındaki uyumluluk göz önünde bulundurularak verileriniz depolanmaktadır.

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayar kullanımının artması nedeni ile gerek iş gerekse kişisel verilerimizin dijital ortamlarda saklanması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. İhtiyaç duyulan bu verileri saklamak istediğimizde karşımıza üç çözüm çıkmaktadır.

DAS (Direct Attached Storage) çözümleri

Bu ürünlerin başlıca dezavantajı başka sunucular tarafından paylaşılamaması, başka bir sunucuya aktarılmak istendiğinde yapılan bağlantıların sökülerek diğer sunucuya transfer edilmesi gerekliliğidir. Bu çözümü sunan ürünler sadece bir sunucuya bağlanabilir. Bunları sistemlerimize takılı ekstra disk üniteleri olarak görebiliriz. Bu ürünler sunucularımıza SCSI veya SAS Controllerlar aracılığı ile bağlanırlar. 

NAS (Network Attached Storage) çözümleri

Bu sunucular bazı dosya iletişim protokollerinin bir veya bir kaç tanesini bir arada bulundurabilirler. NFS ve CIFS protokolleri bunların başlıcalarıdır. Ayrıca bu sunuculara yüklenmiş olan işletim sistemleri diğer işletim sistemlerine göre daha etkin bir I/O yönetimi sağlamaktadırlar. Bu ürünlere ek kapasite kazandırmak amacı ile SCSI veya SAS controllerlar aracılığı ile DAS üniteleri takılabileceği Fiber Channel Host Bus Adapter’ler aracılığı ile aşağıda anlatacağımız SAN cihazlarına bağlanabilirler. Bu ürünler networkümüze bağladığımız ve üzerlerinde özel olarak tasarlanmış patentli işletim sistemlerinin bulunduğu dosya sunucularıdır. 

SAN (Storage Area Network) çözümleri

Sunucularımız bu çözümü sunan ürünlere Fiber Channel ve iSCSI teknolojilerini kullanarak bağlanabilirler. Fiber Channel teknolojisi storage ünitesinin yanı sıra fiber SAN switch ve Host Bus Adater adı verilen ve sunucularımız ile switch arasındaki bağlantıyı sağlayan ek donanımlara ihtiyaç duymaktadır. iSCSI çözümünde ise mevcut var olan networkümüz kullanılabilmektedir. SAN ürünlerinde her iki teknolojinin de kullanıldığı ürünler olduğu gibi sadece fiber channel veya iSCSI teknoljilerini kullanan ürünler de bulunmaktadır.

Veri Depolama Çözümlerinin Faydaları

  • İhtiyaç duyulan depolama alanını sunarlar.
  • Kullanılabilirlilik : SAN çözümleri diğer çözümlere göre daha fazla kullanılabilirlik zamanı sunmaktadır. Bu çözümün uygulanması ile kurumlarda verilere ulaşma sorunları minumum düzeye inmekte bu yolla iş gücü kayıplarının önüne maksimum düzeyde geçilebilmektedir. Bir saatlik bir çalışma kaybının kuruma getireceği maliyet kurumdan kuruma değişmek ile birlikte yeri geldiğinde çok büyük olabilir. Çalışılamayan zamanlarda oluşabilecek olan prestij kayıplarının değeri ise para ile ölçülemeyecek oranlara yükselebilir.
  • Performans : Bu tür ürünler performansı maksimimuma çıkartacak şekilde tasarlanmışlardır. Örneğin bir sunucuya takabileceğiniz disk sayısı sınırlı iken, bu ürünlere çok daha fazla disk ekleyebilirsiniz ve bu yolla yüksek Disk I/O performansına ihtiyaç duyan uygulamalar için gerekli performansı verebilirsiniz.
  • Kapasitenin etkin kullanılması: SAN çözümleri DAS çözümlerine göre kapasiteyi daha etkin kullanabilmektedir. Bir DAS ünitesine takılan diskler sadece bağlı bulunduğu sunucu tarafından kullanılabilmektedir. Bir SAN ünitesine takılı olan diskler ise o SAN ortamına bağlı bulunan tüm sunucular tarafından paylaşılabilmektedir. Bu yolla atıl kapasitelerin önüne geçilmektedir.
  • Yedekleme: SAN ortamlarında yedekleme imkanları daha gelişmiştir. Mevcut verilerin snapshotları alınabilir, uzak bir bölgede bulunan bir storage ile verilerin replikasyonu sağlanabilir ve bu yolla her hangi bir felaket durumunda tüm verilerimizin uzak bir lokasyonda mevcut olmasını ve kullanılabilir durumda olmasını garanti altına almış oluruz.
  • İş sürekliliği: SAN çözümü ile verimizin devamlı kullanılabilir olmasını sağladık. Peki Sunucumuzun işletim sisteminde veya üzerinde çalışan uygulamada bir sorun olduğunda ne yapacağız. İşletim sistemini yeniden yüklemek gerekli yamaları yüklemek üzerinde çalışan uygulamayı kurmak ne kadar zamanımızı alacak. Standart prosedürleri uygulanması ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda en az 3-4 saatlik bir iş gücü kaybı olacaktır. Peki ya bir donanım arızası olursa ve değişmesi gereken donanımın bir kaç gün temin edilemediği durumlarda ne kadar bir iş gücü kaybımız olacak. Bu tür olumsuz durumlardan kurtulmak amacı ile Cluster yapıları kurulmakta ve bir sunucumuz devre dışı kalsa bile ikinci sunucumuzdan işlemlerimizi yapmaya devam ederiz. Bu tür yapıları kurabilmek için ise SAN yapısının mutlaka oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bazı Cluster çözümlerinde her iki sunucumuz aynı anda kullanılabilmekte ve iş yükü bu sunucular arasında dağıtılarak sunucularımızdan daha fazla performans alınması sağlanmaktadır.
  • SAN kullanılarak yapılan sanallaştırmalar: Günümüzde bir çok firma fiziksel makinalarını sanal makinalar üzerine taşımaktadırlar. Sanallaştırma çözümlerinde yüksek kullanılabilirlilik sağlayabilmemiz için cluster yapısında kurulması ve bunun içine ortak bir depolama alanına ihtiyacımız bulunmaktadır. SAN ortamı bize bu imkanı sağlayacaktır.

Bulut Çözümleri

Bilişimin geleceği olarak her geçen gün artan ve hayata giren bulut bilişim, kullanıcıların yerel konumlarında herhangi bir yazılım, işlem, veri erişimi ve servis altyapısı gerekmeksizin alınacak hizmetin sağlanabilmesini konu alan bilişim servisleri olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle bulut teknolojisi internet üzerinden erişimde bulunulan veri depolama hizmeti, işlem kapasitesi ve yazılım uygulamalarıdır. Bu teknolojide şirketlerin bilişim alanında kullanılan uygulamalara ihtiyaç duydukları her an lokasyon bağımsız olarak erişebilmesi esas alınır. Bulut teknolojisinin en temel kazanımları düşük maliyet, ölçeklenebilirlik, esneklik ve çeviklik avantajlarıdır.

Özellikle artık yaşantımızın temel sorunlarından biri olan, kişisel ve kurumsal verinin öngörülemez hızlı artışı, cihaz özelliklerinin zaman zaman yetersiz ya da ihtiyacın üzerinde kalabildiği dengesiz performansı, kapasite, hız talepleri karşısında yük dengelemesi yapılabilme imkanı gibi özellikler bulut çözümlerinin devreye alınmasında ana sebepleri oluşturmaktadır. Buna ek olarak her ne kadar yedek lokasyonların kurulması ve devreye alınması kötü senaryolar için alınan önlemler arasında olsa da güvenlik ve gerçek yedeklilik esasları için de bulut bilişim tartışmasız en garantili yöntemlerden birisidir.

Bulut bilişimin servis ve bakım hizmetlerinden tasarruf sağlandığı gibi donanım yatırımlarında önemli ölçüde düşüş ile CAPEX giderlerinin OPEX e çevrimi ve harcamaların hizmet olarak kurumlara geri dönüşü sağlanır. Bu yapı ile çoklu kullanıcı platformları için sağladığı avantajlardan biri de kullanıcı cihazlarına herhangi bir kurulum gerekmeksizin kullanıcıların sistem ve uygulamalara erişiminin olmasıdır.

Bulut teknolojisinin yapıtaşları SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) ve IaaS (Infrastructure as a Service) olarak açıklanabilir. Bu modellerde gerek yazılım katmanı bazında, gerek uygulama ve çözüm katmanlarında gerekse tüm altyapı katmanı olarak bulut hizmetlerinden faydalanılabilir.

Farklı modelleme olarak bulut teknolojilerine bakıldığında; Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud ve Hybrid Cloud olmak üzere 4 temel yapı göze çarpmaktadır.

Public Cloud: Internet üzerindeki sunucular vasıtası ile verilen bulut hizmetleridir.

Private Cloud: Kurum bünyesindeki sunucular ile tasarlanan sistem vasıtası ile sağlanan bulut hizmetidir.

Community Cloud: Bulut bilişim altyapısını paylaşan belirli ortak kuruluşlar tarafından paylaşımda olan sistemler üzerinden erişilen bulut hizmetidir.

Hybrid Cloud: Kurumların güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda public ve private cloud’un ortak kullanımına imkan tanıyan bulut hizmetidir.

PY Bilişim, bulut sistemler konusunda öncü teknoloji üreticisi microsoft ürünleri ile kendi bilgi birikimi ile kurumlara ayrıcalıklı, güvenli, modern bulut bilişim çözümleri sunmaktadır.